Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr OK.021.14.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zasad organizacji pracy i sposobu prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Redzie w ramach przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr OK.021.14.2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
z dnia 1 czerwca 2022 roku
 
 
w sprawie zmiany zasad organizacji pracy i sposobu prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Redzie w ramach przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2.
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie działając na podstawie rozdziału III § 3 ust. 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wprowadzonego Uchwałą nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
z dnia 22.01.2020 r., poz. 655) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022r poz. 679) zarządza, co następuje:
 
§1   

1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie Nr OK.021.22.2020 z dnia 29 maja 2020 roku - Procedura ustalająca zasady organizacji pracy i sposób prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Redzie (ul. Łąkowa 59, 84 240 Reda), otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników, osoby prowadzące zajęcia oraz uczestników Klubu Senior+ w Redzie do zapoznania i stosowania wprowadzonej niniejszym zarządzeniem procedury.

§2
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.
 
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dampc
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia
nr OK.021.14.2022
 
 
Procedura ustalająca zasady organizacji pracy i sposób prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Redzie  (ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda) w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do odwołania.
 1. Forma zajęć prowadzonych w Klubie Senior+ uzależniona jest od aktualnych warunków epidemiologicznych, a także aktualnych wytycznych i rekomendacji instytucji właściwych do ich wydawania.
 2. Seniorzy mogą ponownie przystąpić do zajęć jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Klub oraz podpisaniu przyjęcia do stosowania w trakcje zajęć przedmiotowych procedur.
 3. Uczestnicy oraz pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, każdorazowo przy wejściu na teren MOSiR w Redzie.
 4. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy mają obowiązek regularnego mycia rąk wody z mydłem.
 5. Uczestnicy oraz pracownicy zobowiązani są do trzymania telefonów komórkowych poza miejscami ogólnie dostępnymi w Klubie oraz w miarę możliwości do ich dezynfekcji.
 6. Ogólnodostępne powierzchnie, sprzęty, materiały używane do zajęć  oraz toalety poddawane będą  przez pracowników Klubu regularnej dezynfekcji. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone.
 7. Materiały wielokrotnego użytku nadające się do dezynfekcji powinny zostać każdorazowo zdezynfekowane po zakończeniu zajęć każdej z grup.
 8. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 9. W pomieszczeniu Klubu dostępny będzie również płyn do dezynfekcji rąk.
 10. Catering zamawiany dla uczestników zajęć, winien być zapakowany w jednorazowe naczynia oraz wydawany na wynos po zakończeniu zajęć danej grupy.
 11. Pracownicy Klubu zobowiązani są w przypadku zauważenia u uczestnika lub innego pracownika niepokojących objawów, przerwać lub zakończyć  zajęcia, odizolować potencjalnie chorego.
 12. Uczestnicy Klubu w przypadku objawów: wysokiej temperatury ciała, braku powonienia, kaszlu, trudności w oddychaniu lub innych istotnych objawów nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub.
 13. Wszelkie inne istotne uwagi w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2 należy zgłaszać kierownikowi Klubu Senior+ w Redzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kohnke 02-06-2022 12:28:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 01-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kohnke 02-06-2022 12:29:03