Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr OK.021.19.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na terenie Miasta Redy w 2022 roku.

Zarządzenie nr OK.021.19.2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
z dnia 22 lipca 2022 roku
 
 
w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na terenie Miasta Redy w 2022 roku.
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr XVII/165/2016  Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 roku poz.1243 ) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Redzie zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się następujące ceny usług opiekuńczych:
  1. cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem wynikających z umowy zawartej przez MOPS z podmiotem realizującym zadanie w dniach od poniedziałku do piątku na kwotę 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 groszy) na okres od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dampc
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 uchwały Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 roku poz.1243 ) „koszt 1 godziny usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Redzie, na podstawie analizy kosztów realizacji tych zadań lub wynika on z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania”.
Cena jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem w kwocie 100,00zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 groszy ) od poniedziałku do piątku wynika z umowy zawartej przez tut. Ośrodek dnia 29.12.2021 r. firmą Terapia Mobilna- Ewa Kowalewska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kohnke 04-08-2022 10:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 22-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kohnke 04-08-2022 10:27:20